Wall Paper ภูเม็งและพันธุ์ไม้อนุรักษ์หายาก

   นอกจากกระบวนการเรียน การสอนในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนบ้านแก่นเท่าพัฒนศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญคือติดอยู่กับเทือกเขาภูเม็ง ทางฝั่งทิศตะวันออก ที่ยังมีป่าไม้และทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เราจึงอยากจะถ่ายทอดความงดงามทางธรรมชาติให้คนในชุมชนเมืองได้เห็นและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการ้นฟูและพิทักษ์รักษาธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่ ตราบนานเท่านาน ชั่วลูกชั่วหลานของเรา.

ข้อมูลพื้นฐาน Information

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1040050459 รหัส Smis 8 หลัก : 40010142 รหัส Obec 6 หลัก : 050459 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แก่นเท่าพัฒนศึกษา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khantaopattanasuksa ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านบ้านแก่นเท่า ตำบล : ป่ามะนาว อำเภอ : บ้านฝาง จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40270 โทรศัพท์ :098-1649571 ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5 มิถุนายน 2495 อีเมล์ : khantaopat@hotmail.com เว็บไซต์ : http://ktp.kkzone1.go.th เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่ามะนาว ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 45 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กม.

คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

 • 1. นายประดัด สันทัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2. นายบุญเทือง ลีลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • 3. นายสังวรณ์ อาฤทธิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
 • 4. นางแสงทอง สร้อยปุ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
 • 5. นายคำพุ ด้วงอินทร์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
 • 6. นายไชยยงค์ พลเสนา ผู้แทนศาสนา กรรมการ
 • 7. นายสมเกียรติ กรงทอง ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น กรรมการ
 • 8. นายภัทรพงศ์ แก้ววงษา ผู้แทนครู กรรมการ
 • 9. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อำนวยโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ

แผนที่ภูมิศาสตร์

แผนที่ภูมิศาสตร์ เส้นทางการติดต่อสื่อสารทางบก สามารถเดินทางได้ตามสะดวก

 • 1. เส้นทางหลัก ถนนมะลิวรรณ์ ขอนแก่น - ชุมแพ จากแยกดอนโมง - มัญจาคีรี
 • 2. เส้นทางหลักถนนมะลิวรรณ์ ขอนแก่น - ชุมแพ จากบ้านหนองบัว อ.บ้านฝาง ผ่านทาง ต.โนนฆ้อง
แผนที่ดาวเทียม คลิกที่นี่

เอกสารสำคัญ หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2561 | SAR2560 | แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี | แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560

เอกสารวิชาการและกิจกรรมของทางโรงเรียนที่ต้องการเผยแพร่และเปิดเผยต่อสาธารณะ
ทั้ง รายงานการพัฒนาตนเอง หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรท้องถิ่น การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน

คลิกที่นี่ เพื่อเลือกดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการ

ข่าวความเคลื่อนไหว ของทางโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

ข่าวคราว ความเคลื่อนไหวต่างๆของทางโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา งานบุญ งานบวช งานผ้าป่า มอบทุนการศึกษา วันเด็ก วันแม่ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินโรงเรียน บุคลากร สิ่งดีๆต่างๆ เรื่องราวรอบรั้วโรงเรียนเรา

วันแม่ 2561


กิจกรรมวันแม่ 2561  - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  ลลินดา  มณีชม ...

หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2561


หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2561...

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ย


มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผ...

ฝึกทักษะ เดินทางสำรวจ ลูกเสือสำรอง


20 ก.พ. 2561 ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมฝึกทักษะ และเดินทางสำรวจให้กับล...

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา


โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการแหล่งเรียนรู...

งานวันครู 2559


โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุม...

Bike for Dad


Bike for dad ขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ...

ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65


ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรี...

เข้าค่ายต้านภัยยาเสพติด


   โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา โรงเรียนบ้านวังโพนและโรงเรียนบ้านกระเ...

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2558


โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเป็นการติด...

ทีมงานพระอาจารย์วัดป่าบ้านหนองคลอง


วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 ทีมงานพระอาจารย์จากวัดป่าบ้านหนองคลอง  ต.ป่ามะน...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศ...

ทำเทียนน้อย เพื่อถวายเทียนพรรษา


  เนื่องในวันขึ้น  15ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คณะครู นัก...

พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ อนุญาตฯ พ.ศ. 2558


ปัจจุบันการติดต่อขออนุญาตดำเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการ...

รพ.บ้านฝาง ออกมาดูแลความสะอาดในช่องปากแก่นักเรียน


วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทีมงานทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลบ้านฝาง ออกตร...

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558


โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นปร...

บันใดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนขั้นที่ 1 สนามเด็กเล่น BBL


โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ได้รับการสนับสนุน การบริจาคยางล้อรถยนต์เก่...

สื่อ สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา


สื่อต่อไปนี้เป็นสื่อออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียนใช้ทำการเรียนการสอน...

ต้อนรับผอ.ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ


วันที่ 27 พ.ค. 2558 ชาวบ้านแก่นเท่าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกี...

กศน.บ้านฝาง มอบพันธุ์ปลาดุก


คณะครู อาจารย์ กศน.บ้านฝาง มอบพันธุ์ปลาดุก เพื่อโครงการอาหารกลางวันแก่...

ผลงานของเรา

ความภาคภูมิใจของพวกเรา เหล่าแก่นเท่าพัฒนศึกษา ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

Portfolio Item 1

Lorem Ipsum Dolor Sit

Portfolio Item 2

Lorem Ipsum Dolor Sit

Portfolio Item 3

Lorem Ipsum Dolor Sit

Portfolio Item 4

Lorem Ipsum Dolor Sit

Portfolio Item 5

Lorem Ipsum Dolor Sit

Portfolio Item 5

Lorem Ipsum Dolor Sit

Portfolio Item 7

Lorem Ipsum Dolor Sit

Portfolio Item 8

Lorem Ipsum Dolor Sit

เกี่ยวกับเรา

แนะนำโรงเรียนคร่าวๆ พอสังเขป ผ่านระบบMultimedia Online บรรยายถึงสภาพความสำคัญและสิ่งที่เรามีและเป็นอยู่ในปัจจุบัน

Video Intro

ประวัติ ความเป็นมา

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแก่นเท่า ตั้งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนป่ามะนาว สังกัด สปอ. บ้านฝาง สปจ.ขอนแก่น เดิมนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าได้เดินทางไปเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้าน วังโพน ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งระยะทางห่างกันประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อมาผู้ปกครองได้มองเห็นความลำบากของลูกหลานในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จึงได้ขอแยกโรงเรียนจากบ้าน วังโพน โดยได้แยกออกมาเป็นเอกเทศที่บ้านแก่นเท่า โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียน เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2501 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก นายจันทร์ บุญลือ ข้าราชการครูซึ่งได้มา ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ พร้อมกับการตั้งโรงเรียนกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป ในปีนั้นได้เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีเดียวกันนั้น คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศึกษาและประชาชนภายในหมู่บ้านได้พร้อมกันจัดหาตัวไม้ ยกร่างวางโครงจัดมุงหลังคาเป็นอาคารเรียนขึ้นเอง โดยสิ้นเงินงบประมาณ 4,780 บาท โดยไม่ต้องอาศัยเงินงบประมาณจากทางราชการเลย เมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากทางราชการเลย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้เปิดทำการสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน ลักษณะพื้นคอนกรีตติดดิน วันที่ 1 มีนาคม 2534 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนแก่นเท่า เป็น โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ลงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ปัจจุบันโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว จังหวัดขอนแก่น 1.2 ที่ตั้ง เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270 พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ - งาน - ตารางวา

 • ประวัติบุคคล
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติการพัฒนา
 • ประวัติเกียรติคุณ ผู้สนับสนุน
ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชน์ของชุมชน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ความคืบหน้า การดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบของการดำเนินการเชิงคุณภาพด้วยระบบ PDCA

1

MEET

2

PLAN

3

DESIGN

4

DEVELOP

5

TESTING

6

LAUNCH

ทีมงาน บุคลากร ขุมพลังขับเคลื่อนการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากำลังสำคัญของทางโรงเรียนเราที่ร่วมอุดมการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ในปัจจุบัน

นางสาวจารุณี ผาสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

ป.ตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.โท กษ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มือถือ 098 1649571

นางพนชกร แวนเดอร์ เมอ เวอร์

ครู ชำนาญการ

ครูประจำชั้นป. 5, 6
ป.ตรี คณิตศาสตร์

นางสาวสุกานดา สร้อยพิมาย

ครู คศ.1

วิชาเอก ค.บ. ปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล

คุณครูเทพพิทักษ์ สมจิต

ครูผู้สอน พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นป.4-5
 
 

คุณครูรจนา เอกตาแสง

ครูผู้สอน พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นป.1-2
  
  
 

คุณครูกบ

วิทยากรภายนอก

ความสามารถพิเศษ งานบ้าน งานเย็บปัก ถักร้อย
 
 

การจัดการศึกษาของเรา

เศรษฐกิจพอเพียง
85%
การเรียนแบบคละชั้น
70%
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
90%
จิตอาสา สาธารณะประโยชน์
65%

Our History

โรงเรียนบ้านแก่นเท่าพัฒนศึกษาได้ก่อตั้งโรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2495 โดยแยกออกจากกันจากโรงเรียนบ้านวังโพนบริเวณ โค้งคุ้งนำมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน คือหมู่ ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น.

มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการศึกษาครั้งใหญ่ โดยได้มีพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้น โรงเรียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา มีการจัดโครงสร้างองค์กร ของโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่มงานหลัก อันประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานการเงินเกิดขึ้นภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแก่นเท่าพัฒนศึกษา ได้จัดการศึกษาเรียนรวมกับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันขึ้น ซึ่งได้แก่การเรียนรวมร่วมกับโรงเรียนบ้านวังโพน

ผอ.ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบันโรงเรียนมีครู 1 คน ผู้ช่วยครู 2 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน

Faqs

คำถาม: โรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน
คำตอบ ที่ตั้ง latitude=16.35875678 และ longitude=102.549972

คำถาม:เมื่อต้องการเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจำทาง จะมาได้อย่างไร?
ตอบ: เส้นทางที่หนึ่ง เดินทางโดยรถสองแถว จาก บขส.ขอนแก่น สายขอนแก่น หนองเรือ สีเขียว มาลงที่บ้านหนองบัว. อ.บ้านฝาง. หรือดอนโมง อ.หนองเรือ แล้วต่อรถเข้ามาอีก 10 กม.
หรือ รถโดยสารประจำทางจาก บขส.ขอนแก่น มาทางบ้านเหล่านางงาม - บ้านแดงใหญ่ - บ้านหนองคลอง -คำหัวช้าง โนนตุ่น ป่ามะนาวในที่สุด.

ตอบ วิธีในปัจจุบันคือ Internet E-Mail: bemler84@hotmail.com และ khantaopat@hotmail.com
2.ส่งไปรษณีย์ มายังที่อยู่ปัจจุบันของทางโรงเรียนโดยดูได้จากข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน นะครับ

ตอบ. ในทางนิตินัยสิ่งที่ท่านได้คือใบอนุโมทนา ใบเสร็จรับเงินสำหรับเอาไว้ใช้เพื่อลดหย่อนภาษี..รในทางทางพระพุทธศาสนา เป็นการทำบุญ ทำทาน ขุดน้ำบ่ ก่อศาลา สถานศึกษาและสาธารณประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่ได้บุญ ได้กุศล เป็นการพัฒนาคนทำให้เขาที่เกิดมาทีหลังได้ยังประโยชน์ เป็นวิทยาทาน เป็นมหาทานได้ทั้งวัตถุ ได้ทั้งจิตใจ รสืบไปเบื้องหน้าเมื่อย้อนหวนกลับมาระลึกนึกถึงใจจะอิ่มเอม ปรีติที่ได้ตนเองได้สร้างและพัฒนาไว้แก่คนที่พึงจะได้และสมควรได้.

คลังความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ

องค์ความรู้ต่างๆ ที่ดีและมีสาระ น่าที่จะเผยแพร่และนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือเป็นแบบอย่างแห่งการทำงานและการดำรงชีพ ได้จัดเก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ให้มีความสะดวกต่อการสืบค้นและนำไปปฏิบัติ

การจัดการเรียนการสอน
ความร่วมมือ ทีมงาน
แผนการ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินการทำงานและการติดตาม

โครงการต่างๆในปัจจุบัน

ส่วนของ โครงการ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา องค์ความรู้ที่มีอยู่ เรียนรู้ได้สม่ำเสมอทุกที่ ทุกเวลา..

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง sufficiency economy

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

Read More

ระเบียบวินัยและมารยาท ของนักเรียน

โครงการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ศักยภาพ มีระเบียบ มีวินัยและมารยาทที่เหมาะสมตามกาลเทศะเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างสูงยิ่งที่ทะต้องพัฒนาให้มีและเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เมื่อเขาเติบใหญ่โตไปสิ่งที่ดีงามเหล่านี้จะติดตัวเขาไป ไม่ว่าจะทำงานที่ใดย่อมได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะเป็นสิ่งที่สังคมพึงปราถนาและยังสังคมให้มีความสุข นั่นเอง

Read More

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชม หรือต้องการประสานงานความร่วมมือเรื่องใดเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา เชิญร่วมฝากความคิดเห็น ประเด็นเรื่องราวถึงเรา เราจะตอบทุกข้อความความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อพัฒนาลูกหลาน นักเรียนของเราต่อไป

Contact Info

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น Thailand
P: (+66) 098 1649571