โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

เรื่อง : เข้าค่ายต้านภัยยาเสพติด
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 17 มกราคม 2559 โดยโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
   โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา โรงเรียนบ้านวังโพนและโรงเรียนบ้านกระเดื่องได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้แก่นนักเรียน ในการนี้โรงเรียนทั้งสามได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลป่ามะนาวได้ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างดียิ่ง
1280x960
เปิดชมแล้ว : ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร