โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

เรื่อง : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 12 สิงหาคม 2558 โดยโรงเรียนadmin
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่ทองหลาง ดีไพรมาเป็นคุณแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมในงานมี
      - การกล่าวถวายพระพรพระบรมราชินีนารถสิริกิตติ 
      - การแสดงของนักเรียน 
      - การมอบเกียรติบัตรแก่ คุณแม่ดีเด่น
      - การขอขมากรรมต่อบิดรมารดา ผู้มีอุปการะคุณ
      - การมอบดอกมะลิ แสดงความรักต่อแม่
      - การร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ(ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์เพาะกล้าไม้ จ.ขอนแก่น หน่วยอ.บ้านฝาง)
      - ร่วมกันรัปประทานอาหาร
กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านๆที่ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหลาน เยาวชน อนาคตของชาติ เป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้ ขอบพระคุณครับ
1160x768
เปิดชมแล้ว : ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร