โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

เรื่อง : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2558 โดยโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ศิษย์พึงกระทำต่อครูบา อาจารย์ ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชา ฝากตัว ฝากตนให้คุณครูได้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการ เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยวิชชาและจรณะ คือมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฎิบัติที่ดีงาม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งของที่นำมาบูชาเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายเลาะเรียบ รั้วริมบ้าน แต่ละสิ่งมีความหมายและเป็นสิริมงคล
1160x768
เปิดชมแล้ว : ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร