โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

เรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโรงเรียนsinghan
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสถานศึกษาสีขาว จาก อปท.เทศบาลป่ามะนาว 2560
1144x858
เปิดชมแล้ว : ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร